Beleid inzake Gegevensverwerking

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd wordt of kan worden. De volgende gegevens worden door Jens De Beule of, hierna “JENSDEV” of “JENS Development Consultancy” verwerkt:

a) als bezoeker

Als bezoeker op deze website zijn enkele cookies in gebruik. Je leest hier meer over in ons Cookiebeleid.

b) als klant

JENSDEV heeft enkele noodzakelijke gegevens van jou of jouw bedrijf nodig. Deze gegevens zijn:

– Naam contactpersoon
– Bedrijfsnaam
– Adres
– E-mailadres
– Telefoonnummer contactpersoon
– BTW-nummer / ondernemingsnummer

Waar verwerkt JENSDEV persoonsgegevens?
Voor de verwerking van de gegevens werkt JENSDEV samen met enkele betrouwbare partners. Hieronder een overzicht van de partners en waarvoor ze ingeschakeld worden:

a) De website JENSDEV.com
Bij het invullen van één van de contactformulieren worden die per e-mail doorgestuurd alsook bewaard in de database van de website. Deze historiek wordt op de website minstens éénmaal per jaar verwijderd. Daarnaast houden we ook anonieme statistieken bij door gebruik te maken van Google Analytics. Meer uitleg lees je daarover in het cookiebeleid.

b) WHMCS
WHMCS is een software pakket dat volledig, met beperking tot updates, in beheer is van JENSDEV. Dit betekend dat we volledige controle hebben over het gebruik van jouw gegevens. Met WHMCS maakt JENSDEV offertes, facturen en creditnota’s aan. Ook de hostingmogelijkheden en algemeen klantenbeheer worden via dit platform mogelijk gemaakt. Het spreekt voor zich dat we hier de bedrijfsgegevens van jou, als klant nodig voor hebben. Hun privacybeleid vind je hier (https://www.whmcs.com/privacy-policy/).

c) Cloudways Ltd.
Bij deze hostingspartner huurt JENSDEV verschillende servers in een beveiligd Europees datacenter. Deze partner is een erkende en betrouwbare internationale host, is ISO gecertificeerd en is GDPR conform. (https://www.cloudways.com/en/terms.php#privacy)

d) Freshworks Inc.
Om de beste ervaring voor hulpverlening te garanderen maken we gebruik van de producten van Freshworks Inc. voor de support-afdeling. Alle informatie inzake gegevensverwerking en algemene verordening gegevensbescherming kan je hier vinden (https://www.freshworks.com/privacy/gdpr/).

e) Wachtwoorden
Voor alle diensten en websites in beheer heeft JENS Development Consultancy bepaalde wachtwoorden van de klant nodig. Alle wachtwoorden zijn beveiligd opgeborgen in een wachtwoordmanager. Apple Keychain is onze keuze. Hierin staan alle wachtwoorden beveiligd met een veilig wachtwoord, 2 Factor Authentication of een vingerafdruk, zo kunnen enkel geautoriseerde personen die meewerken aan je project je wachtwoord gebruiken (let op: niet bekijken). Het privacybeleid van Apple Keychain kan je hier vinden (https://support.apple.com/nl-be/ht202303).

f) Domeinnamen
De registratie van .be domeinnamen doet JENSDEV bij Versio BV. Alle andere extensies die wij aanbieden zijn geregistreerd via P.D.R Solutions FZC. Bij het registreren hiervan is het verplicht bij elke domeinnaam de domeinnaamhouder in te voeren waaronder de naam, het adres, het e-mailadres en telefoonnummer.
Versio BV: (https://www.versio.nl/assets/pdf/privacyverklaring-nl.pdf)
P.D.R Solutions FZC: (https://www.resellerclub.com/legal-agreements#privacy)

g) E-mail
Voor het e-mailverkeer maakt JENSDEV gebruik van de diensten van onze partner Rackspace. Deze instantie is bekend om zijn jaren ervaring in E-mail en privacy conforme diensten en beleid. Het privacybeleid van dit bedrijf vind u hier (https://www.rackspace.com/information/legal/privacycenter).

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

De verwerking is enkel nodig voor het leveren van de diensten die JENSDEV je biedt, zowel voor opvolging van aanvragen, verlening van de door jou gevraagde diensten als facturatie van door jou gevraagde diensten.

JENSDEV respecteert jouw privacy en behandelt jouw persoonlijke gegevens vertrouwelijk. JENSDEV zal jouw gegevens nooit en op geen enkele wijze aan derden ter beschikking stellen, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Je rechten

a) Bewaarperiode

Jouw persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding, 10 jaar). Bij het opzeggen van diensten zoals hosting verwijderen we pas na goedkeuring van jou alle opgeslagen data, of ten laatste 14 dagen na opzegging.

b) Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Als klant heb je ten allen tijde recht op inzage van jouw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van betreffende persoonsgegevens. Daarvoor kan je altijd contact opnemen via [email protected].

Beveiligingsmaatregelen
JENSDEV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande contactgegevens of via [email protected].

Klachten
Als klant beschik je steeds over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – [email protected]).

Vragen of opmerkingen?
U kunt bij vragen of opmerkingen over dit privacybeleid steeds terecht bij Jens De Beule, zaakvoerder van JENSDEV. Dit kan per e-mail op [email protected].

Dit privacybeleid kan steeds eenzijdig zonder verwittiging vooraf gewijzigd of aangevuld worden. Deze online versie is steeds de meest recente versie.

Laatste wijziging op 29 juni 2018.